De zin van het leven is het leven zelf en verder niets,
Als we het leven niet onder ogen zien zoals het is,
ervaren we het als zinloos.
De zin van het leven hangt daarom in hoge mate af
van hoe het individu met datgene wat zich voordoet, omgaat.

Uit: De wijsheid is voortdurend onderweg, Bert Hellinger